HOA DẠ YÊN THẢO TRƠN PN-600

Là loài hoa thân thảo, ưa nắng, cao 20-25cm, chịu được thời tiết khắc nghiệt, một cây cho ra nhiều hoa, hoa lớn nhiều màu sặc sỡ rất đẹp.

Thời gian nảy mầm: 4-5 ngày.

Thời gian ra hoa: 50-60 ngày.