DƯA LEO NHẬT F1 PN-15

Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, trồng quanh năm. Trái thon dài 20-22cm. Màu xanh đậm, bóng. Thu hoạch: 35-40 ngày, Khoảng cách trồng: Cây cách cây 35-40cm, hàng cách hàng 1,2-1,5 m. Mật độ 25.000-30.000 cây/ha. Lượng hạt giống cần: 700-1000g/ha. Gieo trực tiếp hoặc ngâm hạt trong nước ấm 2-4h. Ủ cho nứt mầm rồi tiến hành gieo35-40 NSG.