CÀ DĨA TRẮNG CAO SẢN PN-122

Sinh trưởng và phát triển rất mạnh, trồng quanh năm, kháng bệnh tốt. Trái tròn đẹp, trắng, da láng, thịt dày, ăn rất ngon. Trọng lượng trái nặng 250 – 300g.
Thu hoạch 85 – 95 ngày sau khi gieo. Đặc biệt cho thu hoạch rất lâu.
Khoảng cách trồng: Cây cách cây 45-50 cm, hàng cách hàng 60-70 cm. Mật độ trồng 3000-3500 cây/1000m2. Lượng hạt cần: 10-20g. Ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 4-5h. Ủ 2-3 ngày hạt cho nứt mầm rồi tiến hành gieo.TH: 85-95 NSG (sinh trưởng 65-70).