CÀ DĨA TRẮNG CAO SẢN PN-122

Liên hệ

Sinh trưởng và phát triển rất mạnh, trồng quanh năm, kháng bệnh tốt. Trái tròn đẹp, trắng, da láng, thịt dày, ăn rất ngon. Trọng lượng trái nặng 250 – 300 g. 
Thu hoạch 85 – 95 ngày sau khi gieo. Đặc biệt cho thu hoạch rất lâu