CẢI CỦ F1 HÀN QUỐC 143

Cây sinh trưởng mạnh, trồng được quanh năm, không kén đất. Củ màu trắng, thuôn dài, đặc ruột. Thu hoạch 50-55 ngày sau gieo.Khoảng cách trồng: Cây cách cây 15-20cm, hàng cách hàng 20-25cm. Lượng hạt giống cần 400-500g/1000m2.