Hoa Mai Địa Thảo Đỏ

Dòng hoa này thích hợp trồng vào chậu treo, dễ trồng và chăm sóc, thích hợp với thời tiết mát và nắng vừa.
Cây cao 25-30cm, hoa màu đỏ, đường kính hoa: 3-4cm.
Thời gian từ ngày gieo đến ngày sang chậu: 25-30 ngày.
Thời gian ra hoa kể từ ngày sang chậu: 45-50 ngày.