Hoa Dạ Yên Thảo Viền

Là dòng hoa cho hoa sớm, màu sắc hoa đa dạng. Thích hợp trồng chậu.
Cây cao 20-25 cm, đường kính hoa 8-9 cm.
Thời gian sang chậu kể từ ngày gieo: 25-30 cm.
Thời gian ra hoa kể từ ngày sang chậu: 45-50 ngày.