Hoa Mắt Nai

Hoa mắt nai có nhiều màu sắc đa dạng, là dòng hoa phân nhánh tốt, thích hợp với khí hậu nắng ấm.
Cây cao 15-20cm, đường kính hoa : 2.5-3cm.
Thời gian sang chậu ( kể từ ngày gieo ): 25-30 ngày.
Thời gian ra hoa ( kể từ ngày sang chậu ): 55-60 ngày.