Hoa Hướng Dương Cắt Cành

Hoa to, đường kính hoa : 10-12 cm.
Chiều cao cây: 90-100 cm
Thời gian ra hoa : 45-50 ngày sau gieo.