Hoa Mười Giờ Kép Mix

Cây thân thảo, hoa kép với nhiều màu sắc: Đỏ, hồng, vàng, trắng…
Cây cao 8-10cm, đường kính hoa: 4-6cm, phân nhánh tốt, ưa nắng, dễ trồng.
Thời gian sang chậu ( sau gieo) : 25-30 ngày.
Thời gian ra hoa ( sau sang chậu): 35-45 ngày.