Hoa Mõm Sói

Cây thân thảo thẳng đứng, cao 45-50cm, chịu rét giỏi, ưa ánh sáng nhiều.
Bông hoa vươn dài, nhiều màu sắc rực rỡ, trồng chậu hay trồng trong vườn đều rất đẹp.
Đất trồng cần tốt, luôn ẩm, không quá chua hoặc quá kiềm (PH: 6-7).
Hạt nảy mầm sau 5-7 ngày.
Thời gian ra hoa : 90-100 ngày.