BÍ SẶT F1 PN-679

Cây không kén đất, cho năng suất rất cao. Trái màu xanh, suôn dài 60-80cm, thịt dày đặc ruột. Là giống bí cao sản, siêu trái.
Thu hoạch: 65-70 ngày sau gieo.
Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 1,2-1,5m, cây cách cây 50-60cm, mật độ trồng 1.700 cây/1000m2.
Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 6 – 8 h, ủ 2-3 ngày hạt nảy mầm tiến hành gieoTH: 65-70 NSG.