SU HÀO

Cây có sức chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại. Củ tròn, màu xanh trắng, có phấn. Thu hoạch 50 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 30cm, cây cách cây 25-30cm. Mật độ trồng 13.000-15.000 cây/1000m2. Lượng hạt giống: 50-60g.