CẢI CHÂN VỊT (BÓ XÔI) CHỊU NHIỆT

Liên hệ

  • Sinh trưởng, kháng bệnh tốt, có khả năng chịu nhiệt, chịu mưa, Trồng được quanh năm.
  • Trồng được quanh năm ở Đà Lạt và vụ Đông Xuân ở miền Bắc.
  • Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-20cm.
  • Lượng hạt giống cần: Sạ thắng 0,8-1kg, cấy 350-400g/1000m2
  • Gieo trực tiếp hoặc ngâm trong nước ấm 4-6h. Sau đó tiến hành gieo
  • Thu hoạch: 35-40 ngày sau gieo.