DƯA HẤU F1 RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT PHƯỢNG HOÀNG

Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Dạng quả oval, vỏ màu xanh lá, có sọc vân, trung bình nặng 3-5kg/ quả, vỏ mỏng và dai, thích hợp cho vận chuyển xa. Ruột đỏ đẹp, không hạt, độ ngọt cao (brix 11-13%).

Thu hoạch: 60-65 ngày sau gieo, Năng suất trung bình 30-40 tấn/ha.

Khoảng cách trồng: cây x cây 0.4-0.5m. Líp đơn rộng 2.5-3m.