MƯỚP HƯƠNG F1 PN-900

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 40-45 cm, hàng cách hàng 1,2-1,5m. Mật độ trồng 16.000-17.000 cây/ha. Lượng hạt giống cần:200-300g/1000m2. Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 6-8h, ủ trong 2-3 ngày hạt nứt mầm tiến hành gieo.