NGÒ BẠC LIÊU 525

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 12-15cm.
Lượng giống cần: 1-1,5kg/1000m2. Ngâm hạt trong nước ấm trong 12-16h, sau đó rửa sạch và tiến hành gieo. Thu hoạch 40-45 NSG.