KHỔ QUA TÂY F1 PN- 777

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 40-45 cm, hàng cách hàng 1,2-1,5m.

Mật độ trồng: 1.600-1.700 cây/ 1000m2.

Lượng giống cần: 400 – 500g hạt/1000 m2. Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 6 – 8 h, ủ 2 – 3 ngày hạt nảy mầm tiến hành gieo