KHỔ QUA F1 357

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 40-45 cm, hàng cách hàng 1,2-1,5m. Mật độ trồng 1. 600-1.700 cây/ 1000m2, lượng hạt giống : 400 – 500g hạt.Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 6-8h, ủ trong 2-3 ngày hạt nứt mầm tiến hành gieo.