TỎI TÂY

Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15 cm. Lượng hạt giống cần: 150-200g hạt/1000m2. Ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 4-6h. Ủ 3-4 ngày hạt nứt mầm thì tiến hành gieo.