ỚT HÀN QUỐC

Cây sinh trưởng tốt, dễ trồng. Trái to, dài 13-15cm, vỏ cứng, thịt dày, chín màu đỏ đẹp. Thu hoạch 75-85 ngày sau trồng.
Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60-70cm, cây cách cây 50-60cm. Mật độ trồng 2500-3000 cây/1000m2 20-25g). Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 4-6h, ủ hạt 2-3 ngày cho nứt mầm sau đó tiến hành gieo.