CẢI NGỌT (MN) ( 3 cây)

Cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, không phân nhánh và trổ ngồng.
Thời gian thu hoạch ngắn 35-40 sau gieo. Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng: 15-20cm, Cây cách cây 10-15cm. Mỗi líp 4-5 hàng.
Mật độ gieo: 30.000-35.000 cây/1000m2.
Lượng hạt giống cần: 100-200g/1000m2. Cây sinh trưởng mạnh, khỏe, độ đồng đều cao. Khả năng kháng bệnh tốt. Cây không phân nhánh và trổ ngồng.
Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo.
Hướng dẫn sử dụng:
Thời vụ: Trồng quanh năm (MN).
Khoảng cách trồng: Hàng x hàng: 20cm, Cây x cây 10cm. Mỗi líp 4-5 hàng.
Mật độ gieo: 35.000-400.00 cây/1000m2.