RAU MÁ PN-58

Là loại rau dễ trồng, có thể trồng quanh năm. Thân ngắn, bò dưới đất.
Thu hoạch: 60 ngày sau gieo. Cây mọc lan bằng rễ ngầm.
Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15-20 cm.
Lượng giống cần :30-50g/1000m2.

Ngâm hạt trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 24h. Sau đó tiến hành gieo.