CỦ CẢI TRẮNG SỐ 15

Sinh trưởng mạnh, trồng quanh năm, thích hợp nhiều loại đất. Củ màu trắng, thuôn dài, đặc ruột. Thu hoạch: 46-50 ngày sau gieo. Khoảng cách trồng: Cây cách cây 15-20cm, hàng cách hàng 20-25cm. Lượng hạt giống cần 400-500g/1000m2.