1495785609981_9285435

CỦ CẢI TRẮNG PN-700

Liên hệ

  • Sinh trưởng mạnh, trồng quanh năm, thích hợp nhiều loại đất.
  • Củ trắng suông dài, chắc ruột. Thu hoạch: 50-55 ngày sau gieo.
  • Khoảng cách trồng: Cây cách cây 15-20cm, hàng cách hàng 20-25cm.
  • Lượng hạt giống cần 400-500g/1000m2