KNO32

ĐẦU TRÂU KNO3

Liên hệ

THÚC RA HOA TẬP TRUNG

  • Kích thích cây ra hoa tập trung, giảm rụng trái non, thúc trái to đẹp, mẫu mã đẹp.
  • Kích ra hoa trái vụ, giúp nông sản bảo quản được lâu.
  • Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi.