CẢI BẸ MÀO GÀ 1 CÂY

Cây sinh trưởng mạnh, sức chống chịu tốt, viền lá xoăn tựa mào gà trông rất đẹp, cho năng suất cao. Thu hoạch 40-45 ngày SG. Khoảng cách trồng: Lên líp rộng 1-1,2 m, hàng cách hàng 35-40cm, cây cách cây 25-30cm, lượng hạt giống cần: 50-70g/1000m2