CẢI MƠ HOÀNG MAI

Liên hệ

  • Giống được chọn lọc kỹ, khả năng kháng bệnh tốt và cho năng suất cao,
  • Cây lớn, là vàng đẹp, ăn ngon, không xơ, độ nồng thấp và không trổ ngồng khi kéo thời gian thu hoạch trên đồng ruộng.
  • Thời vụ trồng : Trồng quanh năm.
  • Thu hoạch : 30-40 ngày sau gieo. 
  • Khoảng cách trồng: 15-20cm. Mật độ trồng/1000m2: Cấy 70-80g, Sạ 300-400g
  • Năng suất trùng bình 2-2,5 tấn/ha. Thu hoạch 30-40 NSG