ĐẬU RỒNG CS PN-103 NEW

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 35-40cm, hàng cách hàng 1,2-1,5m. Mật độ trồng: Mỗi lỗ gieo 2 hạt tương đương 4.000-4.500 cây/1000m2. (1,3-1,5kg).