HẸ CAO SẢN

Liên hệ

  • Trồng quanh năm. Kháng bệnh tốt, nhiều nhánh, cây phát triển khỏe
  • Lá hình dẹp, dài, bản lá hẹp, dày, dài khoảng 10-30cm, rộng 1.5-10mm, đầu lá nhọn, vị ngon.
  • Thu hoạch 55-60 ngày sau trồng
  • Mật độ trồng: Cây cách cây 10-15 cm, hàng cách hàng 25-30cm. Mật độ trồng: 100-120g/1000m2
  • Ngâm hạt trong nước ấm ( 2 sôi 3 lạnh) trong 4-6h. Ủ 3-4 ngày hạt nứt mầm thì tiến hành gieo