RAU ĐAY TRẮNG

Liên hệ

  • Khánh bệnh tốt, lá to, màu xanh non, ngọt thơm. không có mùi hăng nồng, thân mềm, cây cao 25-30cm.
  • Thời gian thu hoạch: 30-45 ngày sau gieo.
  • Khoảng cách trồng Hàng cách hàng 20-25 cm, cây cách cây 20-25 cm.
  • Mật độ trồng: 1,5-2kg/1000m2