CẢI RỔ

Trồng được quanh năm, thích hợp nhất vụ Đông Xuân, độ đồng đều cao. Thân to ăn rất giòn và ngọt.
Thu hoạch 45-50 ngày sau gieo.Trồng quanh năm, tốt nhất là vụ Đông Xuân.
Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-20cm.
Mật độ gieo: 30.000-35.000 cây/1000m2.
Lượng hạt giống cần: 80-100g/1000m2. Sinh trưởng nhanh, kháng bệnh tốt. Thân to, ăn rất giòn và ngọt.
Thu hoạch: 40-45 ngày sau gieo.
Thời vụ: Trồng được quanh năm. Thích hợp nhất vụ Đông Xuân.
Khoảng cách trồng: Cây x Cây 20cm.
Lượng giống: 80-100g/1000m2.