CẦN XANH ĐAN MẠCH

Liên hệ

  • giống được chọn lọc kỹ, kháng bệnh tốt (lở cổ rễ, đốm lá,…)
  • Cây to, khỏe, có bẹ cứng, lá xẻ thùy sâu, màu xanh bóng đẹp, năng suất cao, bảo quản được lâu, chậm xuống màu.
  • Thu hoạch:  60 – 75 ngày sau gieo.
  • Mật độ : 1-1.2kg hạt/1000m2
  • Khoảng cách trồng: Cây cách cây 15-20cm, hàng cách hàng 30-35 cm. Lượng hạt giống cần 1-1,2kg/1000m2