KHỔ QUA TRÁI DÀI F1 PN-235

Thời vụ trồng: vụ Xuân tháng 1- tháng 3, vụ hè thu tháng 6- tháng 8, vụ đông tháng 9- tháng 12.
Trái xanh đẹp, gai nở, suông đẹp, trái dài 23-25cm.

Cây sinh trưởng, phát triển khỏe, ít bệnh, không bị nứt trái vào mùa mưa, cho năng suất cao.

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 40-45cm, hàng cách hàng 1.2m vào mùa nắng, 1.4m vào mùa mưa. Mặt độ trồng/1000m2: 450-500g.