ỚT CHỈ THIÊN F1 PN-199

Trồng quanh năm (MN). Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Cây lớn, tán rộng. Cuốn xanh dài, trái cứng, thịt dày, trái dài 8-10cm, đường kính trái 0.8-1cm. Chín đỏ, tươi đẹp, vị rất cay.

Khoảng cách trồng: Hàng x hàng 1-1.2m. Cây x cây 0.5-0.6m.

Thu hoạch: 80-90 ngày ST. Năng suất cao.