CẢI MẦM NEW ZEALAND

Cải mầm nhập khẩu từ New Zealand, sinh trưởng mạnh, có vị cay nồng rất ngon.

Thu hoạch: 5-7 ngày sau trồng, năng suất: 300-350g rau/ 30 hạt.