BÍ ĐỎ TRÁI DÀI F1 PN-009

Cây khỏe. Trái nặng 1.2-1.5kg, độ đồng đều cao. Ruột dẻo, ngọt.
Hướng dẫn SD: Thời vụ: Trồng quanh năm (MN). Thu hoạch: 65-75 ngày SG.
Cách trồng: Cây x cây 0.5-0.6m. Hàng x hàng: 6-6.2m (Cho bò đất), 2-2.5m (Cho leo giàn)