ỚT CHỈ THIÊN F1 168

Cây khỏe, tán rộng, sai trái. Cuốn trái xanh dài, trái cứng, thịt dày, chín đỏ tươi đẹp.
Hướng dẫn SD: Thời vụ: trồng quanh năm. Thu hoạch 85-90 ngày ST.
Cách trồng: Hàng x hàng 1-1.2m, cây x cây 0.5-0.6m.