BÍ SẶT LAI F1 PN-740

Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng sâu, bệnh tốt. Trái dài 50-70cm, nặng 1.5- 3.0kg/trái. Vỏ màu xanh đậm, thịt quả dày màu xanh, đặc ruột, ăn không chua.

Hướng dẫn sử dụng: Thời vụ: Trồng quanh năm (MN). Miền Bắc vụ Đông Xuân. Xuân Hè, Thu Đông. Thu hoạch 50-60 NST.

Lượng giống: 35-40g/1000m2. Khoảng cách trồng: Cây x cây 0.5-0.6m. Hàng x hàng: 1.2-1.5m.