DƯA HẤU LAI F1 HMN PN-89

Cây khỏe. Trái dài, nặng 4-6kg, vỏ mỏng dai, màu xanh. Vận chuyển xa tốt. Ruột đỏ đậm, ít hạt, ăn ngon.
Hướng dẫn SD: Trồng quanh năm (Trừ những tháng mưa-lạnh). Thu hoạch 55-60 ngày ST. Khoảng cách: Cây x Cây 40-45cm, líp đơn rộng 2.5-3m, líp đôi rộng 5m.
Lượng giống: 40-50g/1000m2.