BẦU SAO F1 PN-779 & PN-780

Liên hệ

Trồng quanh năm. Trái thuôn dài 25-28cm, vỏ xanh có nhiều đốm trắng (sao), Chắc trái. Thu hoạch: 48-52 ngày sau gieo. Năng suất cao từ 16-18 kg/dây