NGÒ GAI

(2 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

  • Trồng quanh năm, kháng bệnh tốt, lá thơm dễ chịu, có nhiều răng cưa, bảng lá cứng to và rất dày.
  • Thu hoạch: 2 tháng sau gieo. Rộ nhất vào 3.5 – 4 tháng.
  • Khoảng cách trồng: Gieo thẳng. Mật độ trồng : 3-5kg/1000m2
  • Gieo sạ thẳng . Khoảng cách hàng cách hàng 10-15cm. Cây cách cây 8-12 cm. Mật độ trồng /100m2 : 15-20g