ỚT KIỂNG PN-24

Khoảng cách: hàng cách hàng 40-50cm, cây cách cây 30-40cm. Mật độ khoảng 6.000 – 6.500 cây /1000m2. Lượng hạt giống cần: 30-40gNgâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 4-6h, ủ hạt 2-3 ngày cho nứt mầm sau đó tiến hành gieo.